zpět na úvodní stránku

ON-LINE UBYTOVACÍ FORMULÁŘ

Ubytování

 

Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát kongresu) byla ustanovena oficiálním zprostředkovatelem ubytování pro účastníky XXV. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2018 (ČSARIM 2018) a bude zajišťovat všechny související záležitosti.

Pro účastníky kongresu je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti Kongresového centra Praha (KCP).

 
Hotel Cena v Kč
jednolůžkový
/ dvoulůžkový
Výše
depozitu
Výše storno
poplatku
Cesta do
KCP
Nekategorizováno
Vyšehrad
Poslední volné pokoje
2 120 / 2 250 1 noc 1 noc 8 minuty

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15% DPH. V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Poznámka: Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku.

 

Skupinové rezervace

Pro skupinové rezervace kontaktujte prosím sekretariát kongresu na e-mailové adrese csarim2018@guarant.cz, telefonicky +420 284 001 444 nebo faxem +420 284 001 448.

 

Jak si rezervovat ubytování

K rezervaci ubytování využijte prosím On-line ubytovací formulář

On-line ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte prosím formulář s osobními údaji a heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formuláře.

Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát kongresu přicházet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si prosím pokud možno své ubytování co nejdříve.
 

Potvrzení ubytování

Aby byla Vaše rezervace v uvedených hotelech garantována, je potřebné uhradit částku za první noc pobytu. Po obdržení platby za 1. noc Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem. Zbývající částku pak uhradíte v hotelu při Vašem příjezdu nebo odjezdu.

Částku za první noc pobytu je potřeba uhradit do 4. 9. 2018.

Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi požadovat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou složení depozitu v hotovosti.

 

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně na sekretariát kongresu e-mailem csarim2018@guarant.cz nebo faxem + 420 284 001 448. Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.

Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na sekretariát kongresu.

Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení kongresu.

Prosíme účastníky kongresu, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát kongresu, který veškeré změny vyřizuje.

 

Storno podmínky

V případě zrušení hotelové rezervace budou platit následující storno podmínky:

Standardní rezervace
Zrušení rezervace před a včetně 4. 9. 2018 vrácení celé částky za hotelovou rezervaci
(po odečtení manipulačního poplatku 150 Kč)
Zrušení rezervace po termínu 4. 9. 2018 storno poplatek ve výši jedné noci
Nedojezd    storno poplatek ve výši jedné noci
Zkrácení pobytu po „check-inu“  100% zrušeného objemu pokojonocí

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12:00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. Informujte proto, prosím, sekretariát kongresu o případné změně Vašeho příjezdu v dostatečném časovém předstihu.

Změna termínu příjezdu je možná do 2 dnů před příjezdem, jinak bude za nedojezd účtován storno poplatek ve výši jedné noci.

Změny rezervací vyřizuje sekretariát kongresu do 1. 10. 2018 nebo až na registrační přepážce v místě konání.

Poznámka: za vrácení nákladů spojených s ubytováním si vyhrazujeme právo účtovat poplatek ve výši 150 Kč.

 

Platební podmínky

Ubytování musí být uhrazeno v Kč a to platební kartou nebo bankovním převodem. 

1. Platební karta

Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.
Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 11. 9. 2018. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím  On-line platebního systém u.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

 

Ubytování musí být uhrazeno v Kč a to bankovním převodem nebo platební kartou. 

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: csarim2021@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.