zpět na úvodní stránku

Sympozia

Středa 3.10.2018

Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o.

Čas konání: 12:10-13:10
Místo konání: sál Panorama

Efektivní a bezpečná aplikace parenterální výživy v intenzivní péči
Pavel Těšínský (Praha)

Co by měl intenzivista vědět o tukových emulzích?
František Novák (Praha)

   
Sympozium společnosti Philips Czech Republic

Čas konání: 12:10-13:10
Místo konání: Klub  E

Následná intenzivní péče, možnosti umělé plicní ventilace a čistoty dýchacích cest nejen v domácím prostředí

Domácí plicní ventilace 2018 zamyšlení nad současným stavem
Martin Voldřich (Praha)

Efektivní vykašlávání a přínos asistenta kašle nejen při respirační fyzioterapii
Ivana Šundov (Chorvatsko, Philips ), Petr Blahák (Philips)


Sympozium společnosti PHARMAGEN CZ, s.r.o.

Čas konání: 13:20-14:20   
Místo konání: Klub A

Dexmedetomidin - rozšíření možností sedace v anestezii?

Sedace v anestezii - je to stále aktuální téma?
Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

Srovnání dexmedetomidinu s ostatními farmaky pro sedaci - jakou máme evidenci?
Tomáš Vymazal (Praha)

Naše klinické zkušenosti s procedurální sedací
Pavel Neumann (Ústí nad Labem)

Praktické zkušenosti s procedurální sedací u dětí
Martin Trávníček (Praha)

 

Čtvrtek 4.10.2018

Sympozium společnosti AbbVie s.r.o.

Čas konání: 12:10-13:10   
Místo konání: sál Panorama

Inhalační anestezie 2018 – co „nového“ bychom měli vědět

Úvod sympozia  
Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

Inhalační anestetika - chrání nebo poškozují?
Karel Cvachovec (Praha)

Jak správně podávat inhalační anestetika - platí stejné zásady pro všechny pacienty?
Michal Horáček (Praha)

Demence po anestezii - máme naše pacienty více varovat?
Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

 

Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o.

Čas konání: 12:10-13:10   
Místo konání: Klub E

Algoritmy intenzivní medicíny (nejen) pro mladé

Jak postupuji při léčbě tekutinami v urgentní medicíně
Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

Jaká jsou specifika léčby tekutinami u dětí
Petr Vojtíšek (Ústí nad Labem)

Jak léčím multirezistentní infekce na JIP
Josef Škola (Ústí nad Labem)

 

Sympozium společnosti CSL BEHRING s.r.o.

Čas konání: 13:20-14:20  
Místo konání: sál Panorama

Perioperační hemostáza - na co vše myslet v klinické praxi?

Úvod sympozia
Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

Perorální antikoagulancia a operace - jaká je role anesteziologa?
Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

Faktor XIII a jeho postavení v léčbě ŽOK
Pavel Sedlák (Liberec)

Traumatem indukovaná koagulopatie - co je v její patogenezi reálně ovlivnitelné během operace akutního traumatu?
Ivana Zýková (Liberec)

Diskuze a závěr sympozia

  

Sympozium společnosti B. Braun Medical s.r.o.

Čas konání: 13:20-14:20   
Místo konání: Klub A

IBUPROFEN i.v. - nová zbraň v pooperační analgezii

Ibuprofen - pohled farmakologa
Karel Urbánek (Olomouc)

I.V. ibuprofen - zahraniční zkušenosti
Pavel Michálek (Praha)

Role NSAID v pooperační analgezii
Tomáš Gabrhelík (Zlín)

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: csarim2021@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.