zpět na úvodní stránku

Nelékařská sekce /předběžný program k 13. 8. 2018/

 

Středa, 3. 10. 2018

  Jižní sál 1A
09:00-10:30 Co o tom víme
  Předsedající:  Ivana Kupečková, Hana Slámová
09:00-09:15 Slow code
  Jitka Rusová (Pardubice)
09:15-09:30 Pochybení sester na ICU s následkem možného psychického poškození pacienta
  Markéta Nedomová Bártová (Jihlava)
09:30-09:45 Péče o pacienta s Epidermolýzou
  Tereza Kolářová (Brno)
09:45-10:00 Naše zkušenosti s vysokofrekvenční ventilací
  Nataša Koutová (Plzeň)
10:00-10:15 Hodnocení bolesti u pacientů na umělé plicní ventilaci
  Alena Kohlová (Ústí nad Labem)
10:15-10:30 Aspekty přípravy a realizace domácí umělé ventilace v praxi
  Martina Baluchová (Nymburk)
   
10:30-10:45 Přestávka
   
  sál Panorama
10:45-12:00 Zahájení kongresu
  Lemonova přednáška
  Ivan Herold (Mladá Boleslav)
  Osobnost oboru
  Tomáš Drábek (USA)
   
12:00-14:30 Přestávka na oběd / Sympozia
   
  Jižní sál 1A
14:30-16:00 Sestry v nouzi, aneb jak se efektivně chránit před vybranými riziky práce na JIP - interaktivní workshop
  Lektoři: Dagmar Škochová, Veronika Zachová, Jitka Rychlíčková,
Jana Toufarová, Jaroslav Pekara, Ludmila Kocourková, Jaroslava Zelenková, Tomáš Glac, Kateřina Ciorová
  Poranění ostrými předměty
  Chemická kontaminace při úpravě a podávní léčiv
  Násilí ve zdravotnictví
  Profesionální nákazy
   
16:00-16:30 Přestávka
   
  Jižní sál 1A
16:30-18:00 Naše zkušenosti
  Předsedající: Jana Flajšingrová, Mario Pytel
16:30-16:45 Izolovana perfuzja eksteremiteta, Isolated limb perfuzion
  Jovan Filipovic (Srbsko)
16:45-17:00 ROTEM vs. standardní koagulační testy u pooperačně přijatých pacientů na jednotku intenzivní péče
  Michaela Blahýnková (Praha)
17:00-17:15 Poslední trendy krevních odběrů
  Tomáš Grim (Ostrava)
17:15-17:30 Jak se k tomu postavit
  Jana Flajšingrová (Brno)
17:30-17:45 Maligní arytmie u dvanáctileté dívky
  Eva Lapčíková (Ostrava)
17:45-18:00 Odběr srdce k transplantaci
  Eliška Břečková (Praha)

Čtvrtek, 4. 10. 2018

  Jižní sál 1A
08:45-10:00 Vzdělávání v oboru IP
  Předsedající: Ivana Kupečková, Jana Nekudová
08:45-09:00 Nové vzdělávání pro anesteziologickou sestru
  Mario Pytel (Brno)
09:00-09:15 Máme dále studovat?
  Andrea Švejkovská (Hradec Králové)
09:15-09:30 Možnost specializačního vzdělávání v oboru intenzivní péče s minimální spoluúčastí
  Jana Nekudová (Brno)
  Ocenění za celoživotní dílo v oblasti IP a vzdělávání
   
  Jižní sál 1A
10:30-12:00 Když jde o život
  Předsedající: Petr Karmazín
10:30-10:45 Aktivní útočník - úvod do problematiky
  Miroslav Stach (Praha)
10:45-11:00 Připravenost IZS
  Miroslav Stach (Praha)
11:00-11:15 Aktivní útočník - kazuistika
  Petr Karmazín (Praha)
11:15-11:30 Rescue Task Force
  Petr Karmazín (Praha)
11:30-11:45 Péče v první linii
  Matěj Karlák (Praha)
   
  Klub H
10:30-12:00 WS 5: Point-Of-Care ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně pro nelékaře
  Koordinátor: Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
  Podrobné informace
   
12:00-14:30  Přestávka na oběd / Sympozia
   
  Jižní sál 1A
14:30-16:00 Systém psychosociální intervenční služby
  Předsedající: David Tuček
14:30-15:00 Systém psychosociální intervenční služby v České republice
  Lukáš Humpl (Hradec Králové)
15:00-15:30 Pomáháme si pomáhat - peer podpora v rámci SPIS ve FN Hradec Králové
  David Tuček (Hradec Králové)
15:30-16:00 Práce interventů SPIS ve FN Hradec Králové - kazuistiky
  Martina Drápalová (Hradec Králové)
   
16:00-16:30 Přestávka
   
  Jižní sál 1A
16:30-18:00 Prevence na pracovištích IP
  Předsedající: Ondřej Ulrych, Branislav Moravčík
16:30-16:45 Skúsenosti sestier pracujúcich na OAIM v Dětskom kardiocentre s využívaním VAP protokolu
  Milan Laurinc (Slovensko)
16:45-17:00 Efekt zavedených opatření pro prevenci VAP na KARIM FN Ostrava
  Markéta Kočí (Ostrava)
17:00-17:15 Ukazatelé vhodné frekvence endotracheálního odsávání
  Vítězslav Měchura (Brno)
17:15-17:30 Fyzioterapie v intenzivní péči
  Petra Heczková (Praha)
17:30-17:45 Proč polohovat pacienta na resuscitačním oddělení
  Ondřej Ulrych (Praha)
17:45-18:00 Mobility protokol jako cesta
  Branislav Moravčík (Brno)

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: csarim2021@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.