zpět na úvodní stránku

WS 6 - Workshop transesofageální echokardiografie

Datum a čas konání
Čtvrtek 4.10., 14:30-19:15
 
Místo konání

Kongresové centrum Praha, Klub H

Workshop je určen všem anesteziologům se zájmem o hemodynamiku, kardioanestezii a intenzivní medicínu.
 
Garant

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
KARIM, VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Lektoři
doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.1, prim. MUDr. Michal Lipš2, MUDr. Petr Kopecký1, MUDr. Jan Rulíšek1, doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC1
1KARIM VFN v Praze a 1. LF UK, Praha
2Radiodiagnostická klinika VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

 
Anotace/edukační cíle

Během workshopu budou probrány jak primární indikace k jícnové echokardiografie (TEE), tak i oblasti, kde je TEE komplementární k transtorakálnímu UZ vyšetření.

Program

1. Teoretická část
1. TEE a jeho pozice v intenzivní medicíně
2. Perioperační TEE
3. Patologie aorty a TEE
4. Infekční endokarditida
5. Srdce jako zdroj systémových embolizací 
2. Praktická část (hands-on na simulátorech TEE Vimedix Ultrasound Simulator a Heartworks) 

Registrace
Registrační poplatek: 3000 Kč
Na kurz se můžete registrovat prostřednictvím on-line formuláře zde

Maximální počet účastníků: 12

Pozvánka

Pozvánka ve formátu PDF je k dispozici zde.

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: csarim2021@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.