zpět na úvodní stránku

WS 5 - Point-Of-Care ultrasonografie v intenzivní
a urgentní medicíně pro nelékaře

Datum a čas konání

Čtvrtek 4.10., 10:30-12:00

Místo konání

Kongresové centrum Praha, Klub H

Workshop je určen pro NLZP se zájmem o Point-Of-Care ultrasonografii (POCUS) v intenzivní a urgentní medicíně. Předchozí zkušenosti s utrazvukem nejsou podmínkou.

Garant

MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
1Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
2Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Kladno
3Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

Lektoři

MUDr. Roman Škulec, Ph.D.1,2,3, Mgr. Alena Kohlová1,4, Lenka Mikšová1
1Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
2Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Kladno
3Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
4Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Anotace/edukační cíle
Účastnící workshopu získají komplexní úvod do problematiky, mezi hlavní cíle patří: 
1.  Porozumět základním principům POCUS a způsobu interpretace POCUS vyšetření
2.  Porozumět základnímu ovládání ultrasonografického přístroje a způsobu zobrazení
3.  Porozumět nejčastějším indikacím v rámci POCUS
  a) Ultrasonograficky navigované zajištění přístupu do cévního řečiště
  b) Screeningová kompresní ultrasonografie žilního systému
  c) Vyšetření srdce, plic a břicha (základy protokolů FATE, BLUE, FAST)
4.  Získání praktických zkušeností s vyšetřeními v rámci POCUS
Program
1. Teoretická část
  1.1.  Úvod a přivítání
  1.2.  Základní principy Point-Of-Care ultrasonografie a způsob interpretace výsledků vyšetření
  1.3.  Minimum pro ovládání ultrasonografického přístroje a způsoby zobrazení
  1.4.  Principy vyšetření cévního řečiště a ultrasonografická navigace zajištění přístupu do cévního řečiště
  1.5.  Vyšetření srdce
  1.6.  Vyšetření plic
  1.7.  Vyšetření břicha
  1.8.  Potenciální indikace POCUS pro NLZP
2.  Praktická část (nácvik jednotlivých dovedností ve třech skupinách na třech stanovištích na zdravých dobrovolnících a simulátorech  pod vedením lektorů
3.  Diskuze s účastníky a závěr 
Registrace

Registrační poplatek: 300 Kč
Na kurz se můžete registrovat prostřednictvím on-line formuláře zde.

Maximální počet účastníků: 15

Pozvánka

Pozvánka ve formátu PDF je k dispozici zde.

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: csarim2021@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.