zpět na úvodní stránku

WS 2 - Techniky zajištění dýchacích cest

Datum a čas konání

Středa 3.10., 14:30-16:00

Místo konání

Kongresové centrum Praha, Klub D

Workshop je určen zejména pro lékaře v přípravě k atestaci z oboru Anesteziologie a intenzivní medicíny, ale vítáni jsou i  nelékařští zdravotničtí pracovníci se zájmem o techniky zajištění dýchacích cest.

Garant worskhopu

prof.  MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha; Department of Anaesthesia, Antrim Area Hospital, Antrim, UK

Lektoři

prof.  MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.1,2, MUDr. Michal Otáhal1, MUDr. Tomáš Brožek1, MUDr. Michaela Michálková Veselá3, prim. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.4
1Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
2Department of Anaesthesia, Antrim Area Hospital, Antrim, UK
3Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha
41. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Anotace/edukační cíle

Účastníci porozumí základním algoritmům obtížného zajištění dýchacích cest, seznámí se s možnostmi fibrooptické intubace a infraglotického zajištění dýchacích cest. Poté bude následovat praktický nácvik technik zajištění dýchacích cest.

Program
1.  Teoretická část
  1.1. Algoritmy plánovaného a neočekávaného obtížného zajištění dýchacích cest
  1.2. Použití fibroskopu k zajištění dýchacích cest
  1.3. Infraglotické techniky zajištění dýchacích cest
2.  Praktická část (nácvik ve skupinách)
  2.1. Fibrooptická intubace ústy, nosem, orientace v tracheobronchiálním stromu
  2.2. Fibrooptická intubace přes supraglotickou pomůcku
  2.3. Videolaryngoskopie, Total Track VLM
  2.4. Chirurgické techniky zajištění dýchacích cest
3.  Diskuze s účastníky a závěr 
Registrace

Registrační poplatek: 300 Kč
Na kurz se můžete registrovat prostřednictvím on-line formuláře zde.

Maximální počet účastníků: 16

Pozvánka

Pozvánka ve formátu PDF je k dispozici  zde .
 

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: csarim2021@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.