zpět na úvodní stránku

Lékařská sekce /předběžný program k 21. 9. 2018/

 

Středa, 3. 10. 2018

    Klub A
09:00-10:30   Edukační lekce 1
    Předsedající: Vlasta Dostálová
09:00-09:15 EL Infuzní léčba během anestezie
    Vlasta Dostálová (Hradec Králové)
09:15-09:30 EL NOAC před anestezií
    Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
09:30-09:45 EL RSI - existuje jediný správný postup?
    Petr Štourač (Brno)
09:45-10:00 EL Delirium po anestezii
    Jakub Kletečka (Plzeň)
10:00-10:15 EL Extubace po obtížné intubaci
    Tomáš Henlín (Praha)
10:15-10.30 EL Anesteziolog a perioperační "bridging" antikoagulace
    Ivo Křikava (Brno)
     
    Klub E
09:00-10:30   Edukační lekce 2
    Předsedající: Jan Beneš (Ústí nad Labem)
09:00-09:15 EL Antiarytmika v klinické praxi
    Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
09:15-09:30 EL Diagnostika a léčba klostridiové infekce
    Václava Adámková (Praha)
09:30-09:45 EL Diagnostika a prevence hluboké žilní trombozy v intenzivní péči
    Jan Beneš (Ústí nad Labem)
09:45-10:00 EL Plicní embolie
    Martin Harazim (Plzeň)
10:00-10:15 EL Refrakterní septický šok
    Martin Balík (Praha)
10:15-10.30 EL Kardiogenní šok
    Hynek Říha (Praha)
     
    Klub H
09:00-10:30   Edukační lekce 3
    Předsedající: Tomáš Kotulák
09:00-09:15 EL Perioperační ischemie - jak postupovat v praxi
    Tomáš Kotulák (Praha)
09:15-09:30 EL Anestezie u akutního polytraumatu - hlavní zásady
    Kamil Vrbica (Brno)
09:30-09:45 EL Prognózování po kardiopulmonální resuscitaci
    Ondřej Hrdý (Brno)
09:45-10:00 EL Pooperační analgezie, když nechci podat opioidy. Zvládneme to bez nich?
    Alena Mátlová (Ostrava)
10:00-10:15 EL EEG v anestezii
    Michal Horáček (Praha)
10:15-10:30 EL EKG - co hledat aktivně během "preanesthesia visit"?
    Josef Jakabčin (Ústí nad Labem)
     
    Klub D
09:00-10:30 WS WS 1: Ultrazvuk hrudníku a plic pro anesteziology
    Koordinátor: Miroslav Durila (Praha)
    Podrobné informace
     
10:30-10:45   Přestávka
     
    sál Panorama
10:45-12:00   Zahájení kongresu
    Lemonova přednáška
    Ivan Herold (Mladá Boleslav)
     
12:00-14:30   Přestávka na oběd
     
    Sál Panorama
12:10-13:10   Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o.
     
    Klub  E
12:10-13:10   Sympozium společnosti Philips Czech Republic
     
    Klub A
13:20-14:20   Sympozium společnosti PHARMAGEN CZ, s.r.o.
     
    sál Panorama
14:30-16:00   Porodnická anestezie a analgezie 1
    Předsedající: Petr Štourač, Martina Kosinová
14:30-14:45 PP O čem se mluví v porodnické anestezii
    Petr Štourač (Brno)
14:45-15:00 JNT Rodička s hypotenzí - co dělat?
    Jan Bláha (Praha)
15:00-15:15 PP Epidurální hematom v porodnictví 
    Jitka Mannová (Havlíčkův Brod)
15:15-15:30 PP Anesteziologická péče a poporodní adaptace novorozence
    Martina Kosinová (Brno)
     
    Klub A
14:30-16:00   Intenzivní medicína 1
    Předsedající: Pavel Dostál, Václav Zvoníček
14:30-14:50 PP Význam funkce bránice při odpojování a její hodnocení
    Filip Burša (Ostrava)
14:50-15:10 PP Analgosedace v intenzivní péči 
    Bronislav Stibor (Baden, Rakousko)
15:10-15:30 PP Umělá plicní ventilace po studii EOLIA
    Pavel Dostál (Hradec Králové)
15:30-15:50 PP Dyssynchronie - kosmetický problém nebo život ohrožující stav?
    Václav Zvoníček (Brno)
     
    Klub E
14:30-16:00   Anestezie 1
    Předsedající: Karel Cvachovec,  Vladimír Černý
14:30-14:45 PP The image of anesthesiologist
    Zev Goldik (Izrael)
14:45-15:00 PP Jaká je role paliativní medicíny v našem oboru?
    Kateřina Rusínová (Praha)
15:00-15:20 PP Global anaesthesia crisis
    Jannicke Mellin-Olsen (Norsko)
15:20-15:35 PP Optimální hloubka anestezie - reálný cíl nebo fikce?
    Radomír Čumlivski (Rakousko)
15:35-15:50 PP Opioid free anaesthesia - why, when and how to avoid opioids in obese patients
    Daniela Godoroja (Rumunsko)
     
    Klub H
14:30-16:00   Klinické případy 1
    Předsedající: Hynek Říha, Petr Waldauf
14:30-14:45 K Hypotermická zástava oběhu
    David Astapenko (Hradec Králové)
14:45-15:00 K Hyperdynamický septický šok není kontraindikací ECMO
    Martin Balík (Praha)
15:00-15:15 K Neočekávaná plicní katastrofa - ECMO - transplantace plic u osmnáctileté dívky
    Jaromír Vajter (Praha)
15:15-15:30 K Akutní CNS toxicita kyslíku při hyperbarické oxygenoterapii
    Jan Bilík (Ústí nad Labem)
15:30-15:45 K Nemocná s hyperkalcémií a protilátkami proti tubulárním buňkám ledvin
    Lucie Blatecká (Brno)
15:45-16:00 K Spontánní "re-dabigatranizace" po podání antidota
    Jaroslav Pažout (Praha)
     
    Klub D
14:30-16:00 WS WS 2: Techniky zajištění dýchacích cest
    Koordinátor: Pavel Michálek (Praha)
    Podrobné informace
     
16:00-16:30   Kávová přestávka
     
    sál Panorama
16:30-18:00   Vzdělávaní a "soft skills"
    Předsedající: Tomáš Vymazal, Hana Harazim
16:30-16:45 SP Vzdělávací program oboru - kam směrujeme?
    Tomáš Vymazal (Praha)
16:45-17:00 JNT Jak postupovat, když uděláme chybu v poskytování péče
    Bohuslav Kuta (České Budějovice)
17:00-17:15 SP Simulační výuka - jak začít? Jsou centra podmínkou?
    Pavel Neumann (Ústí nad Labem)
17:15-17:30 SP Virtuální pacient v interaktivním vzdělávání porodnických anesteziologů
    Hana Harazim (Brno)
17:30-17:45 JNT Zásady komunikace na operačním sále
    Radomír Čumlivski (Rakousko)
     
    Klub A
16:30-18:00   Perioperační medicína 1
    Předsedající: František Duška, Jan Beneš (Plzeň)
16:30-16:45 JNT Tekutinový "stewardship" a jeho implikace v praxi
    Jan Beneš (Plzeň)
16:45-17:00 PP Infuzní terapie a glykolalyx
    David Astapenko (Hradec Králové)
17:00-17:15 PP Chloridy a jejich význam
    František Duška (Praha)
17:15-17:45 P/C Syntetické koloidy v klinické medicíně - up to date 2018 
    PRO: Karel Cvachovec (Praha)
    CON: Vladimír Šrámek (Brno)
     
    Klub E
16:30-18:00   Regionální anestezie 1
    Předsedající: Dušan Mach, David Doležal
16:30-16:50 PP Ovlivňuje regionální anestézie klinický výsledek?
    Milan Jelínek (Brno)
16:50-17:10 JNT Minimalistický přístup k regionální anestezii horní končetiny
    Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
17:10-17:30 JNT Minimalistický přístup k regionální anestezii trupu
    David Doležal (Hradec Králové)
17:30-17:50 JNT Minimalistický přístup k regionální anestezii dolní končetiny
    Luboš Beňo (Ústí nad Labem)
     
    Klub H
16:30-18:00   Anestezie 2 (připraveno ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny)
    Předsedající: Dagmar Seidlová, Renata Černá Pařízková, Jan Bláha
16:30-16:50 PP Perioperační farmakologická podpora krevního srážení
    Helena Ondrášková (Brno)
16:50-17:10 PP Perioperační anesteziologické techniky snižující množství transfuzí
    Bronislav Stibor (Rakousko)
  RT/D Stanovisko ČSARIM k pacientům odmítající krevní transfuze - co vše by mělo obsahovat?  round table
    Jan Bláha, Dagmar Seidlová, Renata Černá Pařízková, Bronislav Stibor
     
    Klub D
16:30-18:00 WS WS 3: Ultrasonografická navigace přístupu do cévního
řečiště
    Koordinátor: Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
    Podrobné informace
     

 

Čtvrtek, 4. 10. 2018

    sál Panorama
08:30-10:00   Neuroanestezie a neurointenzivní péče
    Předsedající: Josef Škola, Vlasta Dostálová
08:30-08:45 PP Anestezie a analgosedace pro intravaskulární intervence v cerebrovaskulárním programu
    Michal Frelich (Ostrava)
08:45-09:00 PP ICP - vice než jen číslo
    Josef Škola (Ústí nad Labem)
09:00-09:15 PP Karotická endarterektomie - proč preferuji regionální anestezii
    Michal Horáček (Praha)
09:15-09:30 PP Karotická endarterektomie - proč preferuji celkovou anestezii
    Jan Sedlář (Zlín)
09:30-09:45 PP Co chce/čeká neurochirug od anesteziologa během karotické endarterektomie?
    Aleš Hejčl (Ústí nad Labem)
     
    Klub A
08:30-10:00   Urgentní medicína
    Předsedající: Roman Škulec, Anatolij Truhlář
08:30-08:50 SP Top 10 publikací 2018 "emergency medicine"
    Anatolij Truhlář (Hradec Králové)
08:50-09:10 PP Přednemocniční neodkladná péče o pacienta s kraniotraumatem - co lze a co nelze?
    Petr Vojtíšek (Ústí nad Labem)
09:10-09:30 PP Point-Of-Care ultrasonografie v urgentní medicíně - současný stav a budoucí perspektivy
    Lubomír Večeřa (Zlín)
09:30-09:50 PP Point-Of-Care laboratorní testování v přednemocniční neodkladné péči
    Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
     
    Klub E
08:30-10:00   Bolest
    Předsedající: Pavel Ševčík, Jiří Kozák
08:30-08:50 SP Nekončící příběh monitorování bolesti a hloubky celkové anestezie. Jak spolu souvisí?
    Jan Divák (Ostrava)
08:50-09:10 PP Kam jsme došli v použití kanabinoidů v České republice?
    Radovan Hřib (Brno)
09:10-09:30 PP Intraspinální aplikace kortikoidů – současný stav poznání
    Tomáš Gabrhelík (Zlín)
09:30-09:50 PP Realismus v použití opioidů v léčbě chronické bolesti je více než žádoucí
    Jiří Kozák (Praha)
     
    Klub H
08:30-10:00   Historie oboru
    Předsedající: Jiří Málek
08:30-08:45 HO Prof. Antonín Ostrčil
    Olga Gimunová (Brno)
08:45-09:00 HO Od Pulmotoru ke K 200
    Jakub Vetešník (Olomouc)
09:00-09:15 HO Pozoruhodný život prof. A. Biera
    Alice Kurzová (Praha)
09:15-09:30 HO 50 rokov od prvej transplantácie srdca v Československu
    Katarina Hasáková (Slovensko)
09:30-09:45 HO Historie bojových otravných látek
    Ivan Čundrle (Brno)
09:45-10:00 HO Světový "Anaesthesia Day" má také historii
    Jarmila Drábková (Praha)
     
    Klub D
08:30-10:00 WS WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací  a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 1 - část 1)
    Koordinátor: Michael Stern (Praha)
    Podrobné informace
     
10:00-10:30   Kávová přestávka
     
    sál Panorama
10:30-11:30   Rok v přehledu
    Předsedající: Alexandra Žídková, Kateřina Jiroutková
10:30-10:50 PP Kardiologie up to date 2018
    Richard Rokyta (Plzeň)
10:50-11:10 SP Co anesteziolog nepředepisuje, ale jeho pacient užívá...
    Lucie Hauschke (Ústí nad Labem)
11:10-11:30 SP Top 10 publikací 2018 "intensive care medicine"
    Jan Zatloukal (Plzeň)
     
    Klub A
10:30-11:30   Evropské diplomy
    Předsedající: Pavel Michálek, Martin Balík, Michal Pořízka
10:30-10:50   EDAIC
    Koordinátor: Pavel Michálek (Praha)
    Host: Michal Soták (Praha)
10:50-11:10   EDIC
    Koordinátor: František Duška (Praha)
    Host: Michal Pořízka (Praha)
11:10-11:25   EDEC
    Koordinátor: Martin Balík (Praha)
     
    Klub E
10:30-11:30   Anestezie v privátní praxi
    Předsedající: Michal Otáhal, Martin Voldřich
10:30-10:45 SP Volba technik anestezie v soukromé praxi
    Michal Otáhal (Praha)
10:45-11:00 SP Jak má vypadat analgosedace
    Martin Voldřich (Praha)
11:00-11:15 SP Právní aspekty soukromé anesteziologické praxe
    Ondřej Dostál (Praha)
11:15-11:30 SP Založení soukromé praxe
    Petr Kováříček (Praha)
     
    Klub D
10:30-12:00 WS WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací  a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 1 - část 2)
    Koordinátor: Michael Stern (Praha)
    Podrobné informace
     
    sál Panorama
11:30-12:00   Prezentace nejlepších originálních sdělení
    Předsedající: Petr Štourač, Jan Beneš (Plzeň)
    Efekt propofolu na energetický metabolismus buňky - mitochondriální patogeneze syndromu propofolové infúze
    Adéla Krajčová (Praha)
    Antibiotická profylaxe v chirurgických oborech
    Lucie Hauschke (Ústí nad Labem)
    Ultrasonograficky navigovaná kanylace periferní žíly v přednemocniční neodkladné péči - randomizovaná klinická studie
    Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
    Kyselina myristová, poměr vybraných organických kyselin a jejich význam pro diagnostiku sepse. (Průběžná data ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03314831)
    Roman Zazula (Praha)
     
12:00-14.30   Přestávka na oběd
     
    sál Panorama
12:10-13:10   Sympozium společnosti AbbVie s.r.o.
     
    Klub E
12:10-13:10   Sympozium společnosti Fresenius Kabi s.r.o.
     
    sál Panorama
13:20-14:20   Sympozium společnosti CSL BEHRING s.r.o.
     
    Klub A
13:20-14:20   Sympozium společnosti B. Braun Medical s.r.o.
     
    sál Panorama
14:30-16:00   Porodnická anestezie a analgezie 2
    Předsedající: Pavlína Nosková, Jan Bláha
14:30-14:50 PP Obezita v těhotenství a klinické implikace
    Dagmar Seidlová (Brno)
14:50-15:10 PP Horečka asociovaná s epidurální analgezií u porodu
    Jan Bláha (Praha)
15:10-15:30 PP Preeklampsie - up to date
    Pavlína Nosková (Praha)
15:30-15:50 SP Neobvyklé postupy - operace plodu in utero
    Ladislav Krofta (Praha)
     
    Klub A
14:30-16:00   Perioperační medicína 2
    Předsedající: David Doležal, Olga Klementová
14:30-14:50 PP Zástava oběhu během anestezie - v čem se liší náš postup od jiných zástav oběhu?
    Olga Klementová (Olomouc)
14:50-15:10 SP LMA a nitrohrudní výkony - změna paradigmatu?
    Petr Čáka (Hradec Králové)
15:10-15:30 PP Využití UZ u dětí
    David Doležal (Hradec Králové)
15:30-15:50 SP Národní informační systém anesteziologické péče
    Ladislav Dušek (Praha)
     
    Klub E
14:30-16:00   Klinické případy 2
    Předsedající: Islam Saleh Abdo, Jiří Roškot
14:30-14:45 K Subdurální aplikace anestetika
    Jiří Roškot (Praha)
14:45-15:00 K Plegie po nekomplikovaném zavedení epidurálního katétru
    Simona Palásková (Praha)
15:00-15:15 K Neobvyklý případ heparinem indukované trombocytopenie
    Leona Říhová (Praha)
15:15-15:30 K Tracheální ruptura u polytraumatu
    Tomáš Hanulík (Praha)
15:30-15:45 K Anesteziologický postup u hemikorporektomie
    Daniel Hujo (Praha)
15:45-16:00 K Akutní hypoxemické respirační selhání po extrakci centrálního žilního katetru
    Islam Saleh Abdo (Ústí nad Labem)
     
    Klub H
14:30-16:00 WS WS 6: Workshop transesofageální echokardiografie 1
    Koordinátor: Martin Balík (Praha)
    Podrobné informace
     
    Klub D
14:30-16:00 WS WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací  a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 2 - část 1)
    Koordinátor: Michael Stern (Praha)
    Podrobné informace
     
16:00-16:30   Kávová  přestávka
     
    sál Panorama
16:30-18:00   Právní problematika v oboru
    Předsedající: Renata Černá Pařízková, Jolana Těšínová
  SP GDPR ve zdravotnictví
    Michal Koščík (Brno)
  RT/D V jakých oblastech denní praxe musíme být mimořádně ostražití? - 3 situace, na které si anesteziolog musí dát pozor
    Renata Černá Pařízková (Hradec Králové), Jolana Těšínová (Praha)
     
    Klub A
16:30-18:00   Anestezie 3 "Co bychom bychom se mohli od vás všechno naučit..." (připraveno ve spolupráci se Sekcí mladých anesteziologů)
    Předsedající: Tomáš Pařízek, Martina Klincová
16:30-16:45 SP Úvod a představení Sekce mladých anesteziologů
    Martina Klincová (Brno)
16:45-17:00 SP Pohled neatestovaného mladého anesteziologa
    Martin Kutěj (Ostrava)
17:00-17:15 SP Pohled atestovaného mladého anesteziologa
    Eva Provazníková (Ústí nad Labem)
17:15-17:30 SP Ph.D. studium, aneb bez pomoci to nejde
    Martina Kosinová (Brno)
     
    Klub E
16:30-18:00   Regionální anestezie 2
    Předsedající: Daniel Nalos, Šimon Kozák
16:30-16:50 PP Co přinesla nová doporuční ASRA u pacientů s léky ovlivňujícími antikoagulaci?
    Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
16:50-17:10 JNT Regionální anestézie v jednodenní chirurgii
    Radomír Čumlivski (Rakousko)
17:10-17:30 PP Regionální anestézie v mamární onkochirurgii - je reálné očekávat vliv na dlouhodobý klinický výsledek?
    Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
17:30-17:50 JNT Erector spinae blok - nová analgetická blokáda trupu
    Daniel Nalos (Ústí nad Labem)
     
    Klub H
16:30-18:00 WS WS 6: Workshop transesofageální echokardiografie 2
    Koordinátor: Martin Balík (Praha)
    Podrobné informace
     
    Klub D
16:30-18:00 WS WS 4: Simulace nejčastějších krizových situací  a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie (Skupina 2 - část 2)
    Koordinátor: Michael Stern (Praha)
     Podrobné informace 
     
    sál Panorama
18:15-19:15   Anestezie v mimořádných podmínkách
    Předsedající: Pavel Ševčík, Dušan Mach
18:15-18:35 SP Český anesteziolog v současné Sýrii
    Pavel Roleček (Ústí nad Labem)
18:35-18:55 SP Anestezioložkou v Jižním Sudánu
    Karin Vavrečková (Německo)
18:55-19:15 SP Na západní frontě klid - zkušenosti z humanitární mise během bitvy o západní Mosul
    Eva Kušíková (Slovenská republika)
     
    Klub H
18:15-19:15 WS WS 6: Workshop transesofageální echokardiografie 3
    Koordinátor: Martin Balík (Praha)
    Podrobné informace
     

 

Pátek, 5. 10. 2018

    sál Panorama
08:30-10:00   Perioperační medicína 3
    Předsedající: Michal Horáček, Eva Uchytilová
08:30-08:50 PP Anafylaktická reakce v anestezii
    Adriana Šrotová (Hradec Králové)
08:50-09:10 SP TOP 10 publikací 2018 "anesthesiology“
    Miloš Chobola (Brno)
09:10-09:30 SP Ďábel je skryt v detailu - vše malé, co s oblibou přehlížíme, ale ve finále může významně změnit klinický výsledek
    Tomáš Vymazal (Praha)
09:30-09:50 SP Načasování operace - jak moc je důležité?
    Jan Beneš (Plzeň)
     
    Klub A
08:30-10:00   Intenzivní medicína 2
    Předsedající: Bronislav Stibor, Zdeněk Turek
08:30-08:50 PP ECMO - up to date 2018
    Petr Ošťádal (Praha)
08:50-09:10 PP Cytosorb v perioperační medicíně
    Petr Pavlík (Brno)
09:10-09:30 PP Mimotělní eliminace CO2 - up to date 2018
    Bronislav Stibor (Rakousko)
09:30-09:50 PP Mechanické podpory srdce - up to date 2018
    Jiří Malý (Praha)
     
    Klub D
08:30-10:00 WS WS 7: Transthorakální echokardiografie v základních projekcích včetně FATE a FAST protokolu 1
    Koordinátor: Zdeněk Turek (Hradec Králové)
    Podrobné informace
     
10:00-10:30   Kávová přestávka
     
    sál Panorama
10:30-11:50   Speciální témata
    Předsedající: Štefan Trenkler, Radomír Čumlivski
10:30-11:00 SP Pozitivní leader
    Jan Muhlfeit (Praha)
11:00-11:30 SP Transplantace hlavy - co vše bychom museli zvažovat před anestezií?
    Renata Černá Pařízková (Hradec Králové), Eva Kieslichová (Praha)
11:30-11:50 SP Umělá inteligence a anestezie
    Štefan Trenkler (Slovensko)
     
11:50-12:20   Osobnost oboru
    Tomáš Drábek (USA)
     
    Klub D
10:30-12:00   WS 7: Transthorakální echokardiografie v základních projekcích včetně FATE a FAST protokolu 2
    Koordinátor: Zdeněk Turek
     
    sál Panorama
12:20-12:50   Zakončení kongresu

Vysvětlivky zkratek:
PP = přehledová přednáška, JNT = jak na to..., K = kasuistika/komplikace, EL = edukační lekce, RT/D = společná diskuze, P/C = PRO/CON, HO = historie oboru, SP = speciální přednáška, WS = workshop

 

 

WS

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: csarim2021@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.