zpět na úvodní stránku

Děkujeme za vaši účast na XXV. kongresu ČSARIM


Vážení účastníci,

organizační výbor i všichni organizátoři byli velmi rádi, že vás mohli přivítat na XXV. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se konal 3. až 5. října 2018 v Kongresovém centru Praha. Letošní ročník kongresu byl výjimečný tím, že se uskutečnil k výročí čtvrtstoletí ČSARIM.

Rádi bychom poděkovali vám všem, kolegyním a kolegům, kteří jste se kongresu zúčast­ni­li, a také partnerům kongresu a vystavovatel­ským firmám.

Těšíme se opět na shledání s vámi všemi v Brně ve dnech 2. až 4. října 2019 na XXVI. kon­gre­su ČSARIM.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
výkonný prezident kongresu

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda vědeckého výboru kongresu

MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A.
předseda organizačního výboru kongresu

 

Fotogalerie

Jsme rádi, že se nám podařilo zachytit zajímavé okamžiky z  průběhu kongresu. Fotogalerii naleznete ZDE.
 

Prezentace

Prezentace k přednáškám najdete na https://www.csarim.cz/lectures

Prezentace budou do 22. října k dispozici všem účastníkům kongresu. Po tomto datu budou přístupné pouze pro členy ČSARIM.
 

Ceny předané na XXV. kongresu ČSARIM

Lékaři – nejlepší volné sdělení

Efekt propofolu na energetický metabolismus buňky – mitochondriální patogeneze syndromu propofolové infúze
Tomáš Urban, Adéla Krajčová, Petr Waldauf, František Duška
OXYLAB - Laboratoř mitochondriální fyziologie, Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty a FNKV

Nelékařský zdravotnický personál – nejlepší volné sdělení – cena Aleny Stárkové

Slow code
Jitka Rusová
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha
 

XXV. kongres ČSARIM v číslech

Statistiky sekcí a přednášek

Celkem: 57 SEKCÍ (216 přednášek)

  • 30 lékařských (124 přednášek)
  • 7 pro nelékařské zdravotnické pracovníky (29 přednášek)
  • 8 workshopů (26 přednášek)
  • 7 firemních sympozií
  • 3 e-posterové sekce (21 e-posterů)
  • 2 sekce zahájení a zakončení (4 přednášky)
Statistika registrace
registrace dle registračních poplatků
registrace dle rozdělení muži / ženy
registrace 10 nejzastoupenějších měst
 
 

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pozval na náš již XXV. kongres, který pořádáme v Praze ve dnech 3. – 5. října 2018. Přivítá nás Kongresové centrum, kde pro naše setkání najdeme příjemné a důstojné prostředí.

Kongres se koná v roce, kdy Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny slaví čtvrt století své existence. Tradičně budou pojednána všechna základní oborová témata – anesteziologická péče ve všech jejích souvislostech, perioperační medicína, intenzivní péče i léčba bolesti. Kongresu se zúčastní lékaři i nelékaři a věříme, že program bude přitažlivý pro všechny. Bude sestávat z vyzvaných přednášek, panelových či pro-proti diskuzí i vybraných volných sdělení. Postery budou tradičně představovány v elektronické podobě a věříme, že to navýší příležitost k aktivní účasti. Opakovaně jste byli vybízeni, abyste se ke skladbě odborného programu vyjádřili. To, co na kongresu odezní bude tedy i odrazem vašich přání a doporučení. Také letos budeme po skončení kongresu zvědaví na odezvu účastníků a z vašich názorů či poznatků budou těžit organizátoři kongresů příštích.

Součástí kongresu bude tradičně výstava zdravotnické techniky, pomůcek a léčiv. Představitelé farmaceutického průmyslu, výrobců a dovozců zdravotnické techniky a pomůcek se na setkání s vámi těší. My jejich účast na kongresu vítáme, bez jejich významné pomoci by v současném ekonomickém i legislativním klimatu byl kongres mnohem skromnější. Registrační poplatky by jistě nemohly setrvat ve stávající výši. Navštivte proto výstavu, pohovořte s vystavovateli, nechte si jejich produkty předvést. Vystavovatelé také jistě využijí možnost k představení své nabídky formou firemních sympozií.

Kongres již tradičně slouží také k osobním kontaktům, neformálním debatám mimo odborný program, navázání nových přátelství i setkávání se starými známými a přáteli. Organizátoři jistě neopomenou společenskou stránku kongresu – v Praze se k tomu nabízí řada atraktivních možností. Takovou příležitost si nelze nechat ujít. Věřím, že se kongres vydaří a že si z Prahy všichni odvezete hezké vzpomínky a zajímavé odborné poznatky, které vaši praxi obohatí.

Srdečně vás zvu k účasti.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Předseda výboru ČSARIM

 

Místo konání kongresu

Kongresové Centrum Praha


Adresa

5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4
Web: www.kcp.cz

stanice metra C – Vyšehrad
(dopravní spojení najdete na www.dpp.cz)
 

 

Důležitá data

 
Termín pro otevření formuláře pro abstrakta březen/duben 2018
Termín pro otevření formuláře pro registraci březen/duben 2018
Termín pro včasnou registraci 30. 6. 2018
Uzávěrka pro zaslání abstrakt 30. 6. 2018 31. 7. 2018
Informace o přijetí abstraktu 20. 8. 2018
Termín kongresu 3.–5. 10. 2018

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: csarim2021@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.