Aktuálně

XXVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Slovenskej spoločnosti anesteziologie a intenzivnej medicíny je z důvodu pandemie COVID-19 přesunut na termín 2. až 4. 9. 2021.

 

 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru ČSARIM pozval na XXVII. kongres naší odborné společnosti do Prahy.

Letošní kongres bude výjimečný z řady důvodů. Za prvé, koná se při příležitosti 17th World Congress of Anaesthesiologists (WCA 2020) – akce světového formátu, jejíž lokální organizace byla svěřena do rukou ČSARIM. Naše odborná společnost chce využít této možnosti ve prospěch svých členů a umožnit jim přístup na WCA 2020 v rámci poplatku na národní kongres – využijme toho naplno. Nemějme, prosím, ale současně pocit úplné samozřejmosti, tento přístup národní společnosti je v zemích, kde světové kongresy doposud probíhaly, zcela ojedinělý. Za druhé – XXVII. kongres ČSARIM bude pořádán poprvé společně se Slovenskou společností anesteziologie a intenzivní medicíny (SSAIM) jako odraz zájmu o udržování partnerské spolupráce se slovenskou odbornou komunitou, jako projev dlouholeté pevné vazby se SSAIM a v neposlední řadě jako možný impulz k užší budoucí spolupráci na projektech, kde spojení dvou profesních subjektů zvyšuje vždy autoritu dosaženého výsledku. Za třetí – pečlivě sestavený......

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: csarim2021@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.